تغذیه در دوران کات

Picsart 23 09 17 18 41 37 156

تغذیه در دوران کات

دوران کات به معنای کاهش وزن و چربی بدن است. در این دوره، شما به منظور رسیدن به هدف خود، باید کالری مصرفی خود را کاهش دهید. با این حال، این کاهش کالری نباید به حذف کامل غذاهای حاوی پروتئین، کربوهیدرات و چربی منجر شود. شما باید همچنان به تعادل تغذیه‌ای خود توجه کنید و…