برنامه تمرینی فوقالعاده ی کلیستنیکس

سرمایه گذاری روی خودتان

فقط ۲۲۵ هزار تومان برای سرمایه گذاری روی بدنت.

این فقط یک برنامه تمرینی نیست. گامی جدی برای شروع زندگی حرفه ای خودتان هست.

قالب نوشتار زیبا
ترکیبی از دانش و تجربه
تنوع تمرینات بالا
مناسب برای همه
اهداف اصلی

برنامه تمرینی بدنسازی

بدرقه شما به اندام دلخواهتان

این فقط یک برنامه تمرینی نیست. گامی جدی برای شروع زندگی حرفه ای خودتان هست.

فقط ۲۲۵ هزار تومان برای سرمایه گذاری روی بدنت.

قالب نوشتار زیبا
مناسب هر باشگاهی
ترکیبی از دانش و تجربه
مناسب برای همه
تنوع تمرینات بالا
اهداف اصلی

برنامه تمرینی خشوت آمیز بوکس

نشون بده چند مرده حلاجی

فقط ۲۲۵ هزار تومان برای سرمایه گذاری روی بدنت.

این فقط یک برنامه تمرینی نیست. گامی جدی برای شروع زندگی حرفه ای خودتان هست.

قالب نوشتار زیبا
مناسب هر باشگاهی
ترکیبی از دانش و تجربه
مناسب برای همه
تنوع تمرینات بالا
اهداف اصلی
توصیه شده
مربی تمرینی خصوصی
جاه طلب باش
۷۹۰۰۰
تومان
/ در ماه
مناسب آن دسته افرادی که دنبال تغییرات هستند.
همه امکانات برنامه برنامه های دیگر
تشخیص برنامه بر اساس نیاز های شما
پیگیری روزهایی که تمرین کردی
پاسخگویی به سوالات
آموزش نکات انجام حرکات
پشتیبانی از طریق تیکت
پشتیبانی تلگرام
آموزش نکات تمرینی و تغذیه ای
برنامه اختصاصی نوجوانان
مواظب سلامتی فرزندت باش
۷۹۰۰۰
تومان
/ در ماه
اطمینانی برای والدینی که سلامت فرزندشان برایشان مهم است.
همه امکانات برنامه برنامه های دیگر
تشخیص برنامه بر اساس نیاز های شما
پیگیری روزهایی که تمرین کردی
پاسخگویی به سوالات
آموزش نکات انجام حرکات
پشتیبانی از طریق تیکت
پشتیبانی تلگرام
آموزش نکات تمرینی و تغذیه ای